Prenataal onderzoek

Heb je eerder een kindje met een aangeboren afwijking gehad of komen er in je familie bepaalde aangeboren afwijkingen vaker voor, dan kom je in aanmerking voor prenataal onderzoek. Ik vraag hier ook naar tijdens de eerste controle.

Prenataal onderzoek betekent dat er onderzoek bij het ongeboren kindje gedaan wordt naar een aangeboren afwijking. Het soort onderzoek dat gedaan wordt, bepaalt op welke aangeboren afwijking er gecontroleerd wordt. Sommige onderzoeken brengen risico’s voor de zwangerschap met zich mee, anderen niet. Voor prenataal onderzoek bestaan de volgende mogelijkheden:

  • Combinatietest/nekplooimeting;
  • NIPT;
  • Vlokkentest;
  • Vruchtwaterpunctie;
  • Uitgebreide echo;

Prenataal onderzoek is een zeer uitgebreid onderwerp. Daarom verwijs ik graag door naar een aantal sites waar mogelijk alle antwoorden gevonden kunnen worden op jullie vragen. Jullie vinden er informatie die van belang kan zijn.

Mochten jullie desondanks nog vragen hebben, dan horen ik dit uiteraard graag van jullie.

Headerfoto: Joyce Dur