Complicaties

Mochten er zich complicaties voordoen, dan verwijs ik naar een ziekenhuis (afhankelijk van jullie woonplaats). Dit is meestal het Sint Jans Gasthuis in Weert, waar een goede samenwerking is met de gynaecologen en kinderartsen. Mijn intentie is om ook dan met jullie mee te gaan en daar verder te begeleiden/ondersteunen indien wenselijk.

Headerfoto: Joyce Dur